Forskning

Spennende forskning

Onsdag ble det offentliggjort at de to legene og forskerne Mella og Fluge som jobber på Haukeland kan ha funnet en behandling av ME. De har har gjennomført et forsøk på 30 ME-pasienter. Disse pasie...
hits